MP Advokater’s værdier og historie

Værdier

MP Advokater ApS er et lokalt funderet advokatfirma med base i Ebeltoft, men vi yder rådgivning i hele Danmark.

MP Advokater ApS værdier er følgende:

  • at klienten modtager en rådgivning, der er forståelig, og af høj kvalitet
  • at klienten modtager en ærlig vurdering af klientens situation, hvor der er fokus på klientens personlige og økonomiske forhold
  • at klienten modtages med åbenhed og professionalisme, hvorefter klienten kan føle sig tryg
  • at klienten modtager en uafhængig og fortrolig rådgivning

Samlet er det MP Advokaters mål at vi vil være Dig og Dine foretrukne juridiske samarbejdspartner, både kortsigtet og langsigtet.

Hos MP Advokater bestræber vi os på ikke at lave fejl, men såfremt fejl måtte opstå, er vi ansvarsforsikret hos CNA Hardy Insurance optil 10 mio. kr.

Herudover overholder MP Advokater ApS naturligvis god advokatskik, hvilket der kan læses mere om på Advokatsamfundets hjemmeside.

I tilfælde af konflikter mellem MP Advokater ApS og vores klient omkring advokatkontorets håndtering af sagen eller salær, vil klienten blive rådgivet om mulighederne for at klage, hvilket i øvrigt kan ske til Advokatsamfundet.

 

Historie

MP Advokater ApS er lokalt funderet advokatfirma med base i Ebeltoft og vi beskæftiger i øjeblikket 5 ansatte, hvoraf 3 er jurister.

MP Advokater ApS udspringer af advokatfirmaet Peter Andersen, som i 1979 startede i Ebeltoft. I 1991 fusionerede advokatfirmaet Peter Andersen med advokatfirmaet Zacher Sørensen, hvorved advokatfirmaet Zacher og Andersen opstod.

I 2004 blev MP Advokaters nuværende ejer, Mads Petersen ansat og blev medejer af Zacher og Andersen i januar 2008. I 2013 ændredes navnet til Zacher Advokater og frem til stiftelsen af MP Advokater ApS var Mads Petersen indehaver af Zacher Advokater.

Ud fra et ønske om at fokusere mere lokalt valgte Mads Petersen i 2018, at stifte MP Advokater ApS.