Lejeret

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Indgåelse af lejeaftale
  • Lejemålets overtagelse
  • Lejers brug af det lejede
  • Lejers vedligeholdelse af det lejede
  • Opgørelse af forbrugsafgifter
  • Forbedringer
  • Fremleje
  • Boligretssagsbehandling
  • Opsigelse/ophævelse
  • Lejers fraflytning

Ansvarlig medarbejdere

Jarl Mark Herringe
Advokatfuldmægtig

jh@mpadvokater.dk