Lejeret

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Indgåelse af lejeaftale
  • Lejemålets overtagelse
  • Lejers brug af det lejede
  • Lejers vedligeholdelse af det lejede
  • Opgørelse af forbrugsafgifter
  • Forbedringer
  • Fremleje
  • Boligretssagsbehandling
  • Opsigelse/ophævelse
  • Lejers fraflytning

Ansvarlig(e) medarbejder(e)

Jarl Mark Herringe
Advokat, Indehaver

jh@mpadvokater.dk

Book et formøde

På formødet gennemgår vi din problemstilling og hvilken rådgivning, samt hvilke af vores ydelser du har behov for. Vi giver dig herefter et økonomisk overblik ud fra dine behov og dine ønsker.

Book formøde nu