Selskabsret

MP Advokater ApS rådgiver i forbindelse med stiftelse, omdannelse, lukning af såvel kapitalselskaber og virksomhed drevet i personligt regi, herunder interessentskaber mv.

Rådgivning omfatter blandt andet følgende:

  • Selskabsstiftelse
  • Ændringer af selskabsforhold
  • Ændringer i ejerstruktur
  • Virksomhedsomdannelse
  • Oprettelse af ejeraftale
  • Oprettelse af interessentskab og interessentskabskontrakt
  • Generationsskifte

Ansvarlig medarbejdere

Mads Petersen
Advokat (H), Indehaver

mp@mpadvokater.dk