Retssager

MP Advokater ApS bistår vores klienter i retssager, der anlægges ved alle landets retter, og vi deltager også som partsrepræsentant i Voldgiftssager.

  • Vores rådgivning omfatter blandt andet:
  • Vurdering af retssagen forud for sagens anlæggelse
  • Udarbejdelse af stævning og andre processkrifter i forbindelse
    med retssagens behandling
  • Deltagelse under hovedforhandlingen
  • Vurdering af en eventuel anke/kære og gennemførsel
    af en eventuel anke/kæresag

Ansvarlig(e) medarbejder(e)

Mads Petersen
Advokat (H), Indehaver

mp@mpadvokater.dk

Jarl Mark Herringe
Advokat, Indehaver

jh@mpadvokater.dk

Book et formøde

På formødet gennemgår vi din problemstilling og hvilken rådgivning, samt hvilke af vores ydelser du har behov for. Vi giver dig herefter et økonomisk overblik ud fra dine behov og dine ønsker.

Book formøde nu