Retssager

MP Advokater ApS bistår vores klienter i retssager, der anlægges ved alle landets retter, og vi deltager også som partsrepræsentant i Voldgiftssager.

  • Vores rådgivning omfatter blandt andet:
  • Vurdering af retssagen forud for sagens anlæggelse
  • Udarbejdelse af stævning og andre processkrifter i forbindelse
    med retssagens behandling
  • Deltagelse under hovedforhandlingen
  • Vurdering af en eventuel anke/kære og gennemførsel
    af en eventuel anke/kæresag

Ansvarlig medarbejdere

Mads Petersen
Advokat (H), Indehaver

mp@mpadvokater.dk

Jarl Mark Herringe
Advokatfuldmægtig

jh@mpadvokater.dk