Konkurskarantæne

Hvad betyder det, og hvad kan du gøre?

Hvis du har en virksomhed, eller er en del af ledelsen i en virksomhed, som enten er gået konkurs eller har økonomiske vanskeligheder, eller kender du måske nogen der er, så er det en god ide at læse de næste par linjer om konkurskarantæne.

Det kan nemlig vise sig at få personlige konsekvenser for de enkelte ledelsesmedlemmer i en virksomhed, der går konkurs, idet man som ledelsesmedlem kan blive pålagt konkurskarantæne.

Konkurskarantæne reguleres i konkurslovens afsnit 3 (§§ 157-159), og betyder at den der har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, kan kendes uegnet til at deltage i ledelsen i et selskab i en periode på op til 3 år.

Groft uforsvarlig forretningsførelse statueres som regel ved en samlet afvejning af flere forhold, som anses for anfægtelige. Det er vores erfaring at følgende forhold traditionelt set indgår i afvejningen:

  • Manglende overholdelse af bogføringslovens regler, herunder manglende opbevaring og udlevering af bilag
  • Mangelfuld eller ingen bogføring i en given periode, evt. kombineret med manglende regnskabsaflæggelse
  • Drift af virksomheden udover håbløshedstidspunktet, altså situationen hvor man driver virksomheden videre, vel vidende at det er håbløst, med den konsekvens at kreditorer, navnlig SKAT, som oftest taber en masse penge som følge af en konkurs
  • Manglende indberetning og afregning af skat og moms
  • Kreditorforrykkende dispositioner – dvs. situationer hvor man har forfordelt nogle kreditorer frem for andre
  • Sammenblanding af egen økonomi med virksomhedens økonomi.

Konkurskarantæne betyder, at du ikke uden at hæfte personligt, må deltage i ledelsen i et selskab (ApS, A/S o. lign.) i typisk 3 år. Dette har som oftest store konsekvenser for den enkelte, og i særlig grad hvis man efterfølgende vil have muligheden for at drive ny virksomhed, eller skal have ansættelse i et selskab på ledelsesniveau.

Det er kurator, der suverænt kan indstille til konkurskarantæne, alt imens det er skifteretten, der træffer afgørelse herom.

Det er derfor vigtigt, at man i følgende tilfælde får bistand fra en erfaren advokat på området:

  • Som sagsøgt i en sag om konkurskarantæne
  • Som ledelsesmedlem i en konkursramt virksomhed
  • Som ledelsesmedlem i en virksomhed, der er begyndt at ”gå skævt”, eller hvor du har mistanke om, at der er visse forpligtelser, der mangler at bliver overholdt.

Faktisk er det også muligt som sagsøgt i en konkurskarantænesag, samt som tidligere ledelsesmedlem i en konkursramt virksomhed, at få beskikket en advokat. At få beskikket en advokat betyder, at statskassen lægger ud for omkostningerne til retssagen/processen.

Hos MP Advokater har vi stor erfaring med førelse af konkurskarantænesager, ligesom vi har stor erfaring med håndtering af konkursboer og ledelsesrådgivning. Vi kan derfor bistå vores klienter både med rådgivning før og under konkurs, samt naturligvis føre din konkurskarantænesag.

Ansvarlig(e) medarbejder(e)

Jarl Mark Herringe
Advokat, Indehaver

jh@mpadvokater.dk

Mads Petersen
Advokat (H), Indehaver

mp@mpadvokater.dk

Book et formøde

På formødet gennemgår vi din problemstilling og hvilken rådgivning, samt hvilke af vores ydelser du har behov for. Vi giver dig herefter et økonomisk overblik ud fra dine behov og dine ønsker.

Book formøde nu