Telefon: +45 86 34 38 22 - Åbningstider: Mandag - torsdag 09:00 - 16:00 Fredag 09:00 - 14:00
Iværksætterjura
Som iværksætter kan juraen ofte virke uoverskuelig og som en stor udfordring, der kan forhindre dig i at realisere dine drømme for din virksomhed. Vi tilbyder en times gratis rådgivning, hvor vi kan gennemgå din problemstilling og finde ud af, hvilke af vores ydelser, du har behov for.

Iværksætterjura

Som iværksætter kan juraen ofte virke uoverskuelig og som en stor udfordring, der kan forhindre dig i at realisere dine drømme for din virksomhed.

Vi tilbyder en times gratis rådgivning, hvor vi kan gennemgå din problemstilling og finde ud af, hvilke af vores ydelser, du har behov for.

Vi forstår udfordringerne, har erfaring med at løse dem og er til for at hjælpe dig trygt og godt igennem de juridiske aspekter i enhver erhvervsjuridisk udfordring – så kan du fokusere på at gøre det, du brænder for og udvikle din virksomhed.

Jura er en vigtig hjørnesten i din forretning, og der er mange forskellige aspekter, hvor det anbefales, at du rådfører dig med en advokat.

Du kan få et indblik her.

Indholdsfortegnelse

Stiftelsesdokumenter

Stiftelsesdokumenter er de juridiske dokumenter, der er nødvendige, for at du kan oprette en virksomhed. Det er afgørende for dig og din virksomhed at lave korrekte stiftelsesdokumenter for at etablere din virksomhed som en juridisk enhed – ikke mindst fordi du har ansvaret for at de oplysninger, der udleveres via selskabsdokumenterne, til myndighederne m.fl. om din virksomhed, er korrekte.

Dokumenterne varierer alt efter hvilken juridisk struktur, du vælger for din virksomhed – for eksempel om det skal være et selskab, en enkeltmandsvirksomhed, et anpartsselskab, et aktieselskab eller andet.

Typiske stiftelsesdokumenter inkluderer vedtægter (for selskaber), stiftelsesdokumenter (for foreninger), partnerskabsaftaler (for partnerskaber) og registrering hos de relevante myndigheder. Disse dokumenter fastlægger de grundlæggende regler og betingelser, der er for virksomhedens drift, formål, ejerstruktur, ledelse og ansvar.

Det er afgørende, at du sikrer dig, at dine stiftelsesdokumenter er udarbejdet korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, ellers kan det få alvorlige konsekvenser for virksomheden senere hen.

Vi er specialiserede i at hjælpe iværksættere med at etablere deres virksomheder, og vi guider dig gennem hele processen, sørger for at alle nødvendige stiftelsesdokumenter er i orden, og at du opfylder alle juridiske krav.

Ved at have de rigtige stiftelsesdokumenter på plads, kan du starte din virksomhed med ro i maven, og fokusere på at udvikle din forretning.

Ejeraftale

En ejeraftale er et juridisk dokument for dig, som driver eller har planer om at drive virksomhed i medejerskab med andre. Ejeraftalen regulerer forholdet mellem ejerne af virksomheden og fastlægger deres rettigheder og forpligtelser. Det er en god ting, at du har en ejeraftale på plads fra start, da den hjælper dig med at undgå fremtidige uenigheder og konflikter mellem ejerne, samt indeholder en forventningsafstemning mellem parterne inden for en række forhold.

Der er flere centrale elementer, som en ejeraftalen bør indeholde. Blandt andet bør den indeholde ejernes ejerandele, beslutningsprocesser, ansvarsfordeling, fortjeneste- og tabsfordeling samt procedurer for tilfælde af ejerskifte eller uenigheder mellem ejerne. Ud over det, er det også en god idé at overveje exit-strategier, hvis der er en af ejerne, der ønsker at træde ud af virksomheden.

Vi har stor erfaring med at udarbejde skræddersyede ejeraftaler, der passer til netop dine behov som iværksætter. Vi beskytter dine rettigheder og interesser som iværksætter, og sørger for at du har klarhed over, hvordan beslutninger træffes i din virksomhed. En velformuleret ejeraftale skaber et godt fundament for din virksomhed og hjælper til at sikre dens succes i fremtiden.

Ejerbog

En ejerbog er den juridiske dokumentation, der registrerer ejerandele og ejerinteresser i din virksomhed. Den indeholder oplysninger om, hvem der ejer virksomheden og i hvilket omfang.

Som iværksætter er det vigtigt, at du opretholder en nøjagtig og opdateret ejerbog, da den tjener som en juridisk reference og bekræftelse på ejerskab.

Ejerbogen skal indeholde oplysninger om alle ejerne af virksomheden. Blandt andet skal der være navn, adresse, ejerandel og dato for erhvervelse af ejerandele. Den skal også indeholde oplysninger om eventuelle overførsler af ejerandele eller ændringer i ejerstrukturen.

Det er ikke kun for at sikre ejerskabsrettigheder, at en præcis ejerbog er nødvendig. Det kan også være nødvendigt, hvis du en dag vil sælge virksomheden, eller hvis du vil indgå partnerskaber med eksterne investorer. Når du sørger for at have en ajourført ejerbog, kan du undgå potentielle tvister om ejerskab og skabe gennemsigtighed omkring ejerstrukturen.

Vi hjælper dig med at oprette og vedligeholde en korrekt ejerbog for din virksomhed, og vi sikrer os, at alle relevante oplysninger er dokumenteret samt at ejerbogen overholder alle relevante juridiske krav.

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul anvendes ofte i ansættelseskontrakter og partnerskaber for at beskytte virksomhedens interesser. Som iværksætter kan det være afgørende for dig at inkludere konkurrenceklausuler for at forhindre tidligere medarbejdere eller samarbejdspartnere i at starte konkurrerende virksomheder eller få job hos en konkurrent, efter de er stoppet i virksomheden.

Normalt begrænser en konkurrenceklausul en persons mulighed for at deltage i konkurrerende aktiviteter inden for en bestemt tidsperiode og inden for et geografisk område. Formålet med dette er at beskytte din virksomheds konkurrencemæssige position, hindre brugen af fortrolige oplysninger, forretningshemmeligheder og kundeforhold. Ved at lave en konkurrenceklausul sikrer du, at dine interesser er beskyttet, selvom en medarbejder eller en samarbejdspartner forlader virksomheden.

Det er afgørende for gyldigheden og dermed effektiviteten, at konkurrenceklausuler udformes omhyggeligt og korrekt, da de kan være underlagt lovgivningsmæssige begrænsninger og retlige vurderinger. Vi hjælper dig med at oprette gyldige og effektive konkurrenceklausuler, der opfylder dine behov. Vi sørger for, at de er rimelige og juridisk gennemførlige.

Ansættelsesretlige forhold

Det er vigtigt, at du har styr på dine ansættelsesforhold, når du begynder at udvide din virksomhed og ansætte medarbejdere.

Når du ansætter medarbejdere, er det tilrådeligt at sikre, at du overholder alle relevante ansættelsesretlige regler og love. Blandt andet skal du udarbejde klare ansættelseskontrakter, der tydeligt beskriver vilkårene for arbejdsforholdet, herunder, rettigheder og pligter for både dig som arbejdsgiver og for arbejdstager. Derudover er det en god ting, at være opmærksom på arbejdstidens regulering, overarbejde, sygedage og ferie, så du ikke kommer i konflikt med lovgivningen, samt have styr på relevante overenkomst- og fagforeningsforhold.

Vi er altid klar til at hjælpe dig med at navigere gennem de komplekse love og regler på området, samt sikre at dine ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Skulle du have brug for rådgivning, hjælper vi dig gerne med alt inden for ansættelsesret, så risikoen for fremtidige tvister minimeres.

Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder er et juridisk aspekt for mange iværksættere, især for dem der arbejder med innovation og intellektuel ejendom, f.eks. brandudvikling mv. Immaterielle rettigheder omfatter patenter, varemærker, ophavsrettigheder, designrettigheder og erhvervshemmeligheder som er essentielle for at beskytte dine kreative arbejder og unikke ideer.

Som iværksætter er det vigtigt, at du identificerer, beskytter og forvalter dine immaterielle rettigheder for at undgå at andre kopierer og misbruger dine rettigheder.

Dine rettigheder er ofte noget af det mest værdifulde, din virksomhed har, og derfor kan beskyttelse af disse være afgørende for din og din virksomheds succes og fremtidige udvikling.

Vi kan hjælpe dig med at registrere dine patenter og varemærker, indgå licensaftaler og håndtere eventuelle tvister vedrørende immaterielle rettigheder, samt løse tvister imod rettighedskrænkere.

 

Så, overvejer du at starte din egen virksomhed, eller har du allerede søsat dit eventyr, så gør du klogt i at søge rådgivning om de relevante juridiske forhold.

Vi tilbyder en times gratis rådgivning, hvor vi kan gennemgå din problemstilling og finde ud af, hvilke af vores ydelser, du har behov for.

Det giver dig et uforpligtende og samlet overblik, og derfra kan du vurdere, om vi skal være dig behjælpelige med din iværksætterdrøm.

Ansvarlig(e) medarbejder(e)

Jarl Mark Herringe

Advokat, Indehaver
jh@mpadvokater.dk

Mads Petersen

Advokat (H), Indehaver
Beneficeret forsvarsadvokat
mp@mpadvokater.dk

Book et formøde

På formødet gennemgår vi din problemstilling og hvilken rådgivning, samt hvilke af vores ydelser du har behov for. Vi giver dig herefter et økonomisk overblik ud fra dine behov og dine ønsker.