Telefon: +45 86 34 38 22 - Åbningstider: Mandag - torsdag 09:00 - 16:00 Fredag 09:00 - 14:00
Køb/salg af bolig uden ejendomsmægler
Med vores ekspertise og erfaring inden for ejendomsret står vores erfarne team af advokater klar til at vejlede dig gennem denne transaktionsproces. Vi sikrer, at dine juridiske interesser bliver beskyttet, og at køb eller salg af din bolig foregår på en juridisk sikker måde.

Køb/salg af bolig uden ejendomsmægler

MP Advokater ApS rådgiver i forbindelse med køb/salg af boliger, uden ejendomsmægler.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Afdækning af ønsker
  • Indhentelse af oplysninger om ejendommen, herunder bl.a. ejendomsdatarapport, servitutter, tingbogsoplysning, BBR-meddelelse, udskrift af akt hos kommunen vedrørende eventuelle byggesager, grundejerforeningsoplysninger – herunder vedtægter, referater, budgetter og regnskaber
  • Udarbejdelse af handelsdokumenter
  • Møde for en gennemgang og drøftelse af købsaftalens vilkår
  • Underskriftsmøde
  • Korrespondance og koordinering med handelens parter, herunder pengeinstitutter m.fl.
  • Tinglysning af skøde.

Du kan sagtens sælge din ejendom uden at indblande en ejendomsmægler.

Det er dog vores anbefaling, at du klart og loyalt oplyser, hvis der er nogen form for mangler/forhold vedrørende ejendommen, du bør oplyse om (det kan være alt lige fra forhold i grundejerforeningen, til hul i taget).

Det skyldes, at du som sælger har det, man i fagsprog kalder ”en loyal oplysningspligt”, hvilket betyder, at du skal oplyse køber om forhold/mangler, som du kender eller burde kende. Det gælder, både såkaldte ”almindelige forhold”, det vil sige forhold, der har betydning for den almene køber, men også for forhold, som er vigtige for den konkrete køber – det kræver dog normalt, at sælger har korresponderet med køber om købers egne behov.

Hvis ikke du iagttager den loyale oplysningspligt, risikerer du at stå med en utilfreds køber og muligvis en retssag på et senere tidspunkt.

Dernæst, og som et led i ovenstående, anbefaler vi, at du gør brug af ”huseftersynsordningen”.

Det er en ordning, som vel populært kan siges, sigter mod at sikre/beskytte sælgeren, ved at oplyse køberen om ejendommens stand og forhold. Det fritager dog ikke sælger for at oplyse om forhold, man kender til, men som man håber på ikke bliver opdaget (”går den, så går den” devisen).

For at denne ordning gælder/er vedtaget mellem køber og sælger, skal visse forhold være opfyldt, inden man skriver under på en købsaftale:

  1. Tilstandsrapporter, det vil sige el- og huseftersynsrapporter, skal laves for sælgers regning og være fremlagt for køberen inden underskrift.
  2. Ejerskifteforsikringstilbud vedrørende tegning af ejerskifteforsikring skal være indhentet af sælgeren og være fremlagt for køberen inden underskrift.
  3. Tilbud fra sælger til køber om at betale halvdelen af det fremlagte ejerskifteforsikringstilbud, skal være underskrevet af sælger og fremlagt for køber inden underskrift.

Som et sidste punkt vi vil fremhæve her, skal du være opmærksom på, at sælger du en bolig, så skal denne bolig, inden du udbyder den offentligt til salg, have et gyldigt energimærke, ellers må du sådan set ikke sælge boligen. Denne regel gælder dog ikke for sommerhuse.

Disse forhold er bare nogle af de punkter, som du skal være opmærksom på i forbindelse med handel af fast ejendom, men der er i sagens natur en række andre forhold, der er/kan være lige så vigtige. Derfor anbefaler vi, at du altid rådfører dig med en advokat ved salg af bolig – både med og uden mægler.

Hos MP Advokater er vi altid klar til at hjælpe dig med din bolighandel, og vi har stor erfaring med rådgivning om fast ejendom, både på købersiden og sælgersiden.

Ansvarlig(e) medarbejder(e)

Jarl Mark Herringe

Advokat, Indehaver
jh@mpadvokater.dk

Mads Petersen

Advokat (H), Indehaver
Beneficeret forsvarsadvokat
mp@mpadvokater.dk

Book et formøde

På formødet gennemgår vi din problemstilling og hvilken rådgivning, samt hvilke af vores ydelser du har behov for. Vi giver dig herefter et økonomisk overblik ud fra dine behov og dine ønsker.