Køb/salg af landbrug

MP Advokater ApS rådgiver i forbindelse med køb/salg af landbrugsejendomme.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Afdækning af ønsker, herunder skal ejendommen købes personligt eller i selskabsform
 • Kontakt til køber/sælger/mægler
 • Gennemgang af købsaftale med bilag/dokumenter, herunder bl.a. lokalplaner, servitutter mv.
 • Møde for en gennemgang af købsaftalen og bl.a. en drøftelse af:
  • kan der opnås finansiering (særlige vilkår og betingelser ved landbrugsejendomme)
  • er der servitutter, der indskrænker rådighed over ejendommen, eller pålægger ejer væsentlige byrder
  • er ejendommen den rette i forhold til strategi og ønsker,
  • er fordelingen af købesummen på jord, bygninger, stuehus mv. acceptabel
 • Korrespondance og koordinering med handelens parter, herunder pengeinstitut m.fl.
 • Udarbejdelse og indsendelse af nødvendige erhvervelsesskemaer mv.
 • Refusionsopgørelse
 • Tinglysning af skøde

Ansvarlig medarbejdere

Anne Grethe Malbek
Advokat (H)

agm@mpadvokater.dk

Jarl Mark Herringe
Advokatfuldmægtig

jh@mpadvokater.dk

Mads Petersen
Advokat (H), Indehaver

mp@mpadvokater.dk